Odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie w 2019 roku.

      Możliwość komentowania Odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie w 2019 roku. została wyłączona

Wierzyciel ma prawo narzucić odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązania bez względu na przyczyny zaistniałej sytuacji. Jest jednak zobowiązany przestrzegania ustawowych stawek wskazanych w Kodeksie cywilnym.

Opóźnienie w spłacie kredyty – jakie koszty poniesie dłużnik?

Zaciągając zobowiązanie pożyczkobiorca zgadza się na warunki wskazane w umowie, a więc również na ustalone terminy regulowania płatności. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn losowych tego nie robi. W takiej sytuacji bank lub firma pożyczkowa mają prawo domagać się swoich należności. Kroki, jakie może podjąć wierzyciel to narzucenie na dłużnika odsetek za opóźnienie w spłacie, a także skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, za co pożyczkobiorca również może zostać obciążony.

W roku 2019 odsetki ustawowe wynoszą 7 proc. w skali roku, a maksymalna stawka odsetek za opóźnienie w spłacie to 14 proc. w skali roku.

Odsetki za zwłokę bez względu na sytuację

Wierzyciel może narzucić odsetki za opóźnienie w spłacie na dłużnika, nawet wtedy, gdy zadłużenie powstało nie z jego winy lub wierzyciel nie poniósł z tego tytułu żadnych strat. Mówi o tym art. 481.1. Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Jak nie płacić odsetek za opóźnienie w spłacie?

Możliwe, że przez trudną sytuację dłużnika bank lub firma pożyczkowa zgodzą się na umorzenie odsetek. Zdarza się to jednak niezwykle rzadko i konieczne jest płacenie nie tylko odsetek za zwłokę, ale również kosztów dodatkowych. Korzyścią dla dłużników jest ustawa antylichwiarska z 2016 roku, która wskazuje maksymalną wysokość stawki odsetek. Wcześniej instytucje bankowe i pozabankowe mogły narzucać dowolną wysokość odsetek, co często przewyższało całą wartość zaciągniętego zobowiązania.