Kim jest żyrant?

      Możliwość komentowania Kim jest żyrant? została wyłączona

Słowo żyrant lub stosowany często zamiennik gwarant znane są wielu osobom i choć nie ma problemu z określeniem ich znaczenia, to już w przypadku odpowiedzenia na pytanie, jakie prawa i obowiązki ma żyrant, pojawiają się nieścisłości i wątpliwości.

Do czego zobowiązuje się żyrant?

Nazywany również poręczycielem swoim podpisem gwarantuje spłatę pożyczki, kredytu lub weksla w przypadku, gdy osoba zaciągająca zobowiązanie tego nie zrobi. Bycie gwarantem w takiej sytuacji powoduje, że wierzyciel będzie żądał uregulowania pożyczki lub kredytu za pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. Przepisy Kodeksu Cywilnego wskazują, że poręczyciel prawnie odpowiada w takim samym stopniu za zobowiązanie co osoba, z którą bank podpisał umowę. W przypadku, gdy również żyrant nie dopełni swojego obowiązku, a więc nie będzie odpowiadał na wezwania do zapłaty, możliwe, że zostanie wszczęte postępowanie komornicze wobec niego.

Jakie prawa wobec tego ma żyrant?

Może on na bieżąco kontrolować stan spłaty zadłużenia. Bank jest zobowiązany udostępnić poręczycielowi informacje na temat aktualnego stanu spłaty kredytu. Co prawda sam kredytobiorca powinien poinformować żyranta o tym, że ma problemy ze spłatą kredytu, jeśli jednak tego nie zrobi, poręczyciel otrzyma zawiadomienie od wierzyciela. Przekazane informacje dotyczyć będą nie tylko niespłacania, ale zostaną przekazane również w przypadku każdorazowego opóźnienia. W sytuacji, kiedy gwarant musi spłacać pożyczkę za kredytobiorcę, staje się dla niego wierzycielem. Oznacza to, że może domagać się od strony prawnej zwrotu środków wpłaconych na rzecz uregulowania zaległości. W rzeczywistości jest to jednak bardzo trudne, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji należy mieć świadomość ryzyka z tym związanego. Choć niełatwo jest odmówić komuś bliskiego, ponieważ to zazwyczaj ktoś z rodziny prosi o taka przysługę, to w przypadku wątpliwości warto kierować się własnym dobrem i nie poręczyć, unikając tym samym obowiązku spłacania nie swojego długu.