Jak sprawdzić, obliczyć i zwiększyć zdolność kredytową?

      Możliwość komentowania Jak sprawdzić, obliczyć i zwiększyć zdolność kredytową? została wyłączona

Zdolność kredytowa brana jest pod uwagę przez banki zazwyczaj podczas udzielania kredytu hipotecznego. To, jak jest wysoka pozwala obliczyć, na jaką kwotę bank udzieli kredytu, a co za tym idzie, ustalić wysokość rat oraz czas, na jaki zostanie zawarta umowa. Zdolność kredytowa określa możliwość spłacania przez kredytobiorcę rat obciążonych odsetkami i dodatkowymi kosztami zawartymi w umowie.

Analiza zdolności kredytowej

Obliczając zdolność kredytową klienta, bank bierze pod uwagę wiele informacji. Jednymi z najważniejszych są uzyskiwane dochody, koszty utrzymania w ciągu miesiąca, a więc opłacenie rachunków i wyżywienie, a także suma wszystkich pozostałych zobowiązań, którą wnioskujący uiszcza każdego miesiąca za pożyczki w SalvusMoney i kredyty, które posiada. Dodatkowo bank uwzględnia również zajmowane stanowisko, liczbę osób na utrzymaniu, staż pracy, status majątkowy i mieszkaniowy, a także wykształcenie. Aby sprawdzić zdolność kredytową należy udać się do banku lub też zrobić to samodzielnie, rejestrując się na stronie Biura Informacji Kredytowej.

Obliczenie zdolności kredytowej

Tutaj również są dwie opcje – pierwszą jest skorzystanie z pomocy doradcy finansowego, drugą jest obliczenie zdolności kredytowej przy pomocy specjalnego kalkulatora, który znaleźć można w sieci. Informacje, które wymagane będą do wykonania tej czynności to średnia miesięcznych zarobków netto obliczona z ostatnich sześciu miesięcy, koszty miesięcznego utrzymania rodziny, koszty posiadanych zobowiązać (kredyty, pożyczki) oraz oszczędności, czyli wkład własny.

Zdolność kredytową łatwo zwiększyć

Pierwszym krokiem jest uregulowanie dotychczasowych zobowiązań. Wnioskowanie o kredyt hipoteczny po ich spłaceniu będzie bardziej skuteczne, ponieważ w ocenie banku nie tylko zdolność kredytowa wzrośnie, ale również zaufanie do kredytobiorcy. Łatwiej jest otrzymać kredyt, gdy bierze się go z drugą osobą, której zdolność kredytowa jest na wysokim poziomie. Należy również zadbać o posiadanie umowy o pracę. Znacznie ma także wysokość wkładu własnego, im wyższy, tym lepiej.